Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas KÜ peab esitama arved kinnistusregistri andmete ruutmeetrite järgi?14.10.2019

Korteri m2 arv kinnistusregistris on erinev, kui tegelikult projekti järgi. Samas olen näinud 3 erinevat projekti, kus kõikides on minu korteri m2 arv erinev. Milline neist on just see õige, ma hetkel ei teagi. Ostulepingus on mul sama m2 arv, mis on ka kinnistusregistris. Majal ei ole veel kasutusluba ja asja pidi korda saama peale kasutusloa tegemist. Kas sel juhul on õigus mulle esitada ühistu kommunaalide arved tagantjärgi suurema m2 eest? Täpsustuseks, et praegu on kinnistusregistris väiksem m2 arv, kui tegelikult peaks projekti järgi olema. Väidetavalt on tehtud viga kinnistusregistrisse kandmisel. Teadaolevalt on esitatud joonis korteri kohta ja eplikatsioon erinevad. Arveid on esitatud praegu kinnistusregistri järgi.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tänan pöördumise eest!
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Antud juhul lähtub korteriühistu arvete esitamisel kinnistusraamatusse kantud üldpinnast. Tegemist on korrektse lähenemisega, kuna õiguslikku tähendust omavad eelkõige andmed, mis on kantud kinnistusraamatusse. Korteriomandi üldpinna muutuse kinnitamine ning sellest kantuna kinnistusraamatu andmete parandamine saab omada tähendust üksnes tulevikus esitamisele kuuluvate arvete seisukohast. Vastasel juhul tekiks vastuolu hea usu põhimõttega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee