Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas maksta palka ja makse Eestis eesti kodanikust töötajale, kuna venemaa päritolu kasusaajale ei avata kontot?02.12.2019

Venemaa kodanik avas Eestis ettevõtte, mille juhatuse liige ja töötaja on Eesti kodanik. Kuna pangad ei ava ettevõttele pangakontot, sest firma omanik ja kasusaaja on venemaa kodanik, siis kuidas saab maksta palka ja makse Eestis, Eesti kodanikule, kes töötab antud firmas?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti (TLS § 33 lg 4). Seega kokkuleppel töötajaga ei ole keelatud palga maksmine sularahas.

Vastavalt rahandusministri 19.12.2008 määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 7 lõikele 2 on Maksu- ja Tolliameti peadirektor määranud kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub. Sularaha võtavad vastu Maksu-ja Tolliameti Lennujaama teeninduskoht, Narva maantee piiripunkt, Luhamaa piiripunkt ja Koidula maantee piiripunt.

Info tollipunktide asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta on leitav Maksu-ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/teenindusburood-ja-tollipunktid#!lennujaam

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee