Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas garaaži üürilepingu võib teha ka vene keeles, kui üürilevõtja ei oska eesti keelt?04.09.2020

Tere,

Garaaži tahaks üürile anda, olemas ka üürida soovija. Aga see inimene ei oska Eesti keelega midagi teha. Kas võiks koostada siis kirjaliku lepingu vene keeles?
Või on veel variante? Näiteks inimesel, kes ei oska ega saa aru keelest milles kirjalik leping on koostatud
ja millele ta alla kirjutab, kuid tal on olemas oma inimene, kes oskab seda keelt ja keda ta usaldab ja see teine inimene loeb lepingu läbi ja tõlgib allakirjutajale teksti ja sisu ning dokumendi keelt mitte oskav inimene annab siis Eesti keeles koostatud lepingule oma allkirja?
Ja kas vene keeles koostatud lepingul on äkki hiljem mingisuguseid eripärasusi.
Näiteks, kui peaks juhtuma, et peab kuidagi kohtusse asjaga minema?
Tänan teid vastuse eest.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Lepingu sõlmimisel tuleb arvestada vormivabaduse põhimõttega, mille kohaselt leping võib olla sõlmitud mis tahes vormis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Samas tuleb lepingu sõlmimisel ja lepingu vormi valimisel alati mõelda hilisemale tõendamise vajadusele.

Lepingut võib koostada nii eesti kui vene keeles. Samas tuleb märkida, et kui tekib kohtusse pöördumise vajadus, tuleb leping tõlkida kindlasti eesti keelde, kuna menetluskeel on eesti keel. Ehk oleks mõistlik leping koostada kohe kaks-keelsena?

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee