Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas maksuvõlg kunagi ka kustutatakse?18.04.2012

Tere. Mul on kunagisest FIE-ndusest jäänud võlg maksuametis. Kahjuks ei ole mul võimalust praegu seda lähiajal tasuda. Kui ma kolin Soome elama ja töötama, kas minu võlg jääbki siin Eestis elu lõpuni või see millalgi annulleeritakse, sest hakkan makse Soomes maksma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksuametil on kohustus maksuvõlg sisse nõuda ja tal on õigus teha seda ka sundkorras. Kui võlgniku elukoht on Soomes, siis teeb seda Eesti maksuhalduri taotlusel Soome maksuhaldur. Maksuvõla sundtäitmise aegumistähtaeg on seitse aastat. Maksuhaldur tohib maha kanda üksnes lootusetuid võlgu (näit võlgniku õigusvõime lõppemisel, nõudeõiguse aegumisel jm juhtudel, mil maksuvõla sissenõudmine on muutunud võimatuks).