Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas kinnistu kinkimine toob kinkijale või kingisaajale kaasa tulumaksukohustuse?25.04.2012

On soov oma pojale kinkida kinnistu. Kas selline kinkimine toob mulle või talle kaasa mingi tulumaksu kohustuse ja mille järgi hinnatakse kingitud vara väärtust?
Tänan

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kingitusena saadud vara selle saamisel ei maksustata, sõltumata sellest, kes on kingituse saaja. Seega pole põhjust kingituse väärtust hinnata. Maksustatakse vara võõrandamisest saadud kasu. Kuna kinkija kasu ei saa, siis ei teki tal ka maksukohustust. Kui poeg peaks kingitusena saadud kinnistu võõrandama, siis tuleb tal saadud kasult tulumaksu maksta (v.a juhul, kui poeg kasutas seda vara kuni võõrandamiseni oma alalise või peamise elukohana). Saadud kingituse võõrandamisest saadav maksustatav kasu = müügihind – müügiga otseselt seotud kulud.