Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Millised maksud tuleb maksta kinnistu (maa ja maja) müügil?03.05.2012

Juhul kui müüakse maja, kus püsielanikke pole. Kuidas käib sel juhul maksude maksmine riigile ja mille alusel arvestatakse maksusumma?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kinnistu võõrandamisel maksustatakse sellest saadud kasu. Kasu on müügihinna ja soetamismaksumuse vahe, millest on maha arvatud otseselt müügiga seotud kulud. Müügihind, soetusmaksumus ja müügikulud kajastatakse tehingu tegemise aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis (tabel 6.3) ja need peavad olema dokumentaalselt tõendatud. Maksumäär on 21%. Juurdemaksmisele kuuluva summa arvutab maksuhaldur ja teavitab sellest maksumaksjat. Maksuteates näidatud juurdemakse tuleb tasuda tehingule järgneva aasta 1. oktoobriks. Tulumaksuga ei maksustata tulu omandireformi käigus tagastatud maa (koos sellel asuvate ehitistega) võõrandamisest.