Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas arvestatakse puhkusetasu kuupalgalistel, kui palk on viimase kuue kuu jooksul muutunud?07.05.2012

Tere,

Olen kuupalgaline töötaja. Palka vähendati poolte kokkuleppel alates 1.märtsist. Puhkusel olin 28 päeva apillis. Puhkuserahasid soovisin saada tagantjärgi koos aprilli töötasuga. Apilli töötasuga aga sain täpselt oma vähendatud palga ulatuses puhkuserahasid. Raamatupidja ütleb, et kuupalgalistele on õigus maksta eelmise kuu töötasu ulatuses puhkuserahasid.
Kas mul on õigus saada puhkuserahasid oma viimase 6 kuu töötasude järgi või tõesti ainult selle ühe viimase kuu järgi?
Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Teie puhkusetasu määramine märtsis kehtima hakanud palgamäära alusel oli ebaõige. Puhkusetasu arvutatakse viimase kuue kuu keskmise või kokkulepitud töötasu alusel. Kui kokkulepitud palk pole selle aja jooksul muutunud, siis jätkatakse selle maksmist puhkusetasuna. Kuna puhkasite aprillis 28 päeva, siis pidi puhkusetasu ilmselt olema võrdne varasema palgaga. Eelduseks on, et eelviimane tööpäev enne puhkuse algust oli enne firma palgapäeva (so päeva, mil maksti töötasu märtsi eest). Kui see tingimus pole täidetud või palk muutus ka eelneva kuue kuu jooksul (so septembrist veebruarini), siis arvutatakse puhkusetasu keskmise töötasu alusel.