Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Mille alusel arvestatakse kuupalgalisele töötajale puhkusekompensatsioon?15.05.2012

Tere!

Kas kuupalgalisele (kes saab muutumatu suurusega töötasu) töötajale arvutatakse puhkusekompensatsioon töölt lahkumise korral samadel alustel kui puhkusetasu s.t. töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu või tuleb lõpparve arvestada 6 kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Muutumatu suurusega töötasu maksmist jätkatakse ainult puhkuste korral. Töölepingu ülesütlemisel arvutatakse hüvitatav kasutamata põhipuhkus keskmise kalendripäevatasu alusel.