Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas toimub maksustamine kui pool aega töötan Soomes ja pool aega Eestis?16.05.2012

Tere

Kavatsen võtta poole koormusega töö Soomes (Soomes registreeritud ettevõttes). Teise poole ajast töötan Eestis registreeritud ettevõttes. Olen enamuse ajast Eestis (rohkem kui 183 päeva aastas).

Kuidas toimub tulu- ja sotsiaalmaksude arvestamine kahe erinevates riikides asuva töökoha puhul? Kas toimub ka topeltmaksustamine?

Tänud!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tulu topeltmaksustamine on välistatud Eesti ja Soome vastava lepinguga. Kui viibite Soomes alla 6 kuu, siis on tulumaksu määr 35 % palga ja soodustuste summast. Enne maksu kinnipidamist arvestatakse maha 510 eurot kuu või 17 eurot päeva kohta. Lisaks peetakse palgast kinni tööpensionimaks ja töötuskindlustusmaks (kokku 4,44 - 5,54 % brutopalgast). Enne tööle asumist tuleb hankida kohalikust maksuametist maksukaart ja anda see tööandjale. Lähemalt vt www.vero.fi.
Soomes teenitud tulu ja tasutud tulumaks näidatakse Eesti tuludeklaratsiooni tabelis 8 Soome maksuameti õiendi alusel. Kui Soomes saadud tulult Eesti tulumaksuseaduse järgi arvutatud maks on Soomes tasutud maksust suurem, siis tuleb vahe tasuda Eestis.
Erinevate sotsiaalkaitse toetuste rakendamine sõltub Soomes sealse tööandjaga sõlmitud töölepingu iseloomust. Kui leping on tähtajatu või tähtajaga vähemalt 2 aastat, loetakse teid sotsiaalkaitse mõttes Soome alaliseks elanikuks, kellel (ja teatavail tingimustel ka perekonnal) on õigus kõikidele sotsiaaltoetustele. Tasuda tuleb kõiki makseid analoogiliselt Soome kodanikega. Igal juhul tuleb end registreerida kohalikus pensioniametis (KELA). Lähemalt vt www.kela.fi.
Tööpension saab olema kõikides riikides väljateenitud pensionide summa. Tööpensionikindlustusmaksu maksab Soomes tööandja (keskmiselt 21,4 %, sh töötajalt kinnipeetav 4,3 – 5,4 %), lähemalt vt www.etk.fi.