Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui alustada ettevõtlusega, kas kasulikum oleks FIE-na või asutada osaühing?13.06.2012

Tere. Plaanis oleks avada väike kauplus, mis hakkaks tegelema kasutatud kaupade ja komisjonikaupade müügiga. Millest peab alustama? Ja kas puudega inimesel on õigus taotleda ka Euroopa Liidult või omavalitsuselt mingit toetust ettevõtluse alustamiseks?
Kuidas koostada äriplaani? Raamatupidamisteenust kavatsen hakata sisse ostma, nii et selles valdkonnas suuri teadmisi ei oma. Kuid on olemas ligikaudne tulude-kulude arvestus, sobiv rendipind ja nägemus sellest, milline pood peaks tulema. Kas on kasulikum hakata FIE-ks või luua OÜ?
Sooviks vastust võimalikult lihtsas, mitte juriidilises paragrahve täispikitud, kirjas.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ettevõtlusega tegelemisel pole vahet, kas teha seda füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtjana. Mina valiksin osaühingu, kuna FIE peab maksma 4 korda aastas avansilist sotsiaalmaksu (2012. aastal 4 x 275,24 eurot) sõltumata teenitud tulu suurusest. Osaühingul seda kohustust pole ja kui inimene saab kuskilt ka palgatulu, siis võib osaühingust võtta dividende samuti sotsiaalmaksu maksmata. Samuti on teil võimalik sõlmida osaühinguga tööleping, mis annab osaühingule võimaluse taotleda Töötukassalt puudega inimese tööle võtmisega kaasnevate kulude hüvitamist. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub riigi poolt finantseeritavaid stardi- ja kasvutoetusi. Ettevõtluse toetamise programmid on ka paljudel omavalitsustel. Euroopa Liidu toetusprogrammidest võivad tuge leida spetsiifilistel aladel tegutsevad ettevõtjad, kaupmehed nende hulka ei kuulu. Toetuse taotlus ja sinna juurde kuuluv äriplaan tuleb koostada vastavalt toetuse pakkuja instruktsioonile, mille leiab vastava institutsiooni veebilehelt.