Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas kajastada ema- ja tütarettevõtte intresside kursivahe?27.06.2012

Mõned küsimused seoses ema (Eesti firma) ja tütre (välisfirma) konsolideerimisega.
1. Kui elimineerida ema antud laen tütrele, siis tekib kursivahe. Tütre bilansis on kirjed bilansipäeva kursiga, kasumiaruandes kaalutud keskmine kurss. Bilansis elmineerimisel tekkiv vahe tuleks lisada kontserni omakapitali kirjele "realiseerimata kursivahe"?
Kasumiaruandes elimineerides ema intressitulu ja tütre intressikulu tekib samuti kursivahe. Kas kursivahe tuleb elmineerida? Kas tekkiv kursivahe läheb jälle omakapitali kirjele "realiseerimata kursivahe"?
2. Tütarfirma osteti negatiivse firmaväärtusega. Tütarfirma on aasta lõpus kahjumis ja ostu hetkel oli see ette teada, et kahjumisse läheb. Kas konsolideeritud bilansis võib näidata firmaväärtust nullina? Ehk kas korrigeeritud ostuanalüüsis võiks näidata, et ettevõtte osalus omandatud netovaras on sama suur, kui soetusmaksumus?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Aruannete ümberarvestusest tekkinud vahed kajastatakse konsolideeritud bilansis omakapitali kirjel "Realiseerimata kursivahed". Firmaväärtuse saab ära nullida ostuanalüüsi korrektsiooniga. Omandatud osaluse soetamismaksumust korrigeeritakse juhul, kui selgub, et esialgne hinnang netovarale oli ebaõiglane – antud juhul pidid tütarettevõtte bilansis varad olema üle-või/ja kohustused alahinnatud. Hindamise üldreegleid vt RTJ 11.