Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui lahkun töölt enne etteteatamistähtaega, kuidas arvestatakse hüvitis, mida tööandja võib nõuda?27.06.2012

Tere!
Kui seaduses määratud etteteatamise tähtaeg on mulle töötajana 30 kalendripäeva, siis mida võib tööandja ette võtta, kui esitan avalduse sooviga lahkuda töölt nt 7 päeva möödudes?

Oletame, et ma olen vahetult enne viimast tööpäeva palka saanud. Kuidas käib sel juhul tööandja poolt sissenõutava 3 nädala keskmise tasu maksmine (mille alusel) ning kas see keskmine töötasu, mille peaksin 3 nädalat varem lahkudes tööandjale maksma, on arvestatud minu netotasus - samas vääringus, mis tööandja oleks muidu minu pangakontole 3-nädalase töötamise eest maksnud?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandjal on õigus nõuda töötaja poolt tekitatud kahju hüvitamist. Kui töötaja lahkub töölt ette teatamata, siis eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. Küsimuse kohaselt kavatsete töölepingu ülesütlemisest teatada tööandjale 7 päeva ette, st te ei lahku ette teatamata, mistõttu tööandjal ei ole õigust hüvitisele. Tegemist on lepingu erakorralise ülesütlemisega. Ülesütlemisteates tuleks viidata ülesütlemise põhjusele. Viisakas oleks põhjendada lahkumist sellise asjaoluga, mis tööandja enesetunnet ei riiva (näiteks tervise halvenemine, perekondlikud asjaolud vmt).