Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Mis summas tuleb tööandjal deklareerida TSD-l sotsiaalmaks?24.07.2012

Töövaidluskomisjon mõistis tööandjalt välja töötaja kasuks 1000 eurot (bruto) ja samas töötajalt välja tööandja kasuks 600 eurot (neto) ehk ca. 780 bruto. Mis summas tuleb tööandjal deklareerida TSD-l sotsiaalmaks?
Tegemist on tööandja poolt välja maksmata töötasuga ja töötajalt sissenõutava hüvitisega TL lõpetamise rikkumise tõttu.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Sotsiaalmaksu objektiks on tööandja poolt tehtud palgaväljamaksed, st antud juhul 1000 eurot.