Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui puhkuseraha maksti välja juulis, kas siis augusti kuus mul ei olegi kasutada tulumaksuvaba miinimumi?01.08.2012

Tere! Läksin puhkusele 23.07.12 ja minu puhkus lõpeb 29.08.12. Meile anti kätte ka uue seadusega tekkinud saamata puhkus, sellest ka nii pikk puhkus. 14 päeva sain kätte juba aprillis. Puhkuseraha sain kätte 19. 07. 23-31.07 summas 156.48 ja 1-29.08 summas 486.82. Sellest arvati maha tulumaks 101.07 ja töötuskindlustus 18.01, kätte sain puhkuseraha 524.22. Meie asutuses on palgapäev kuu viimasel päeval ja nüüd sain täna kätte juulikuu palga 1.07-22.07 summas 307.19, millest võeti maha tulumaks 62.71 ja töötuskindlustus 8.60, kätte sain 235.88. Tean, et tulumaksuvaba on 144.- kuus, siis ma ei saa aru, miks ma pean maksma nii suured summad tulumaksu? Kas on oluline ka see, et olen kogu raha kätte saanud juulikuus, kuigi puhkan ju ometi augustis? Kas siis augusti kuu eest ei olegi mulle ette nähtud tulumaksuvaba 144.-? Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Füüsilise isiku maksustamisperiood on kalendriaasta, mitte kalendrikuu. Maksustamisperioodi maksustatavast tulust arvatakse enne maksustamist maha maksuvaba tulu 1728 eurot. Tulumaks peetakse kinni väljamaksete tegemisel, kusjuures enne tulumaksu arvutamist arvab tulumaksu kinnipidaja iga kalendrikuu jooksul tehtud väljamaksete summast maha 1/12 eelnimetatud summast. Pole oluline, millise perioodi eest palka või puhkusetasu ühel või teisel kuul maksti. Maksustamisperioodi lõpliku maksuarvestuse teeb maksuhaldur väljamaksete tegijailt saadud andmete põhjal, sh võttes arvesse ka tulumaksu kinnipidamisel maha arvamata maksuvaba tulu.