Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Mille alusel arvestatakse puhkusetasu pärast vanemahüvitise maksmise lõppu?01.08.2012

Töötan koolis õpetajana 2008 aastast. 24. dets. 2010 läksin dekreeti. Märtsis 2012 hakkasin saama vanemahüvitist, mis lõppes 19. juulil 2012.
Sooviksin välja võtta kasutamata puhkuse 2010-2011 õppeaasta eest. Mille alusel käib puhkuse tasu arvestamine, kui vahepeal teenisin koolis lisaks vanemahüvitisele ka väikest lisa?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Oletan, et küsija on kuupalgaline töötaja, kes pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist töötas vähendatud koormusega kuni 19.07.12 ja alates 20.07.12 uuesti täiskoormusega. Kui see on nii, siis arvestatakse puhkusetasu lepingujärgse kuupalga alusel (st jätkatakse kuupalga maksmist).