Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas pärandi kaasomandi lõpetamisel saadava hüvitise pealt tuleb maksta tulumaksu?17.09.2012

Pärandusena on saadud korter kaasomandisse. Kui kaasomand lõpetatakse nii, et üks saab korteri ja peab teistele maksma hüvitist, siis kas teised peavad sellelt hüvitiselt maksma tulumaksu?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei pea. Füüsilise isiku maksustatava tuluna saab käsitada üksnes sellist sissetulekut, mis tekib tulu saamise eesmärgil toimuva majandustegevuse tulemusena. Kaasomandi lõpetamine ei ole selline majandustegevus. Kui kaasomandi lõpetamisel jääb korter ühele kaasomanikule, siis on korteri saaja kohustatud teistele kaasomanikele nende osad välja maksma, st hüvitama neile tema kasuks tehtud kulud. Selline hüvitis ei ole füüsilise isiku maksustatav tulu.