Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas pean maksma eelmiste aastate maamaksud ja intressid, kui registris ei ole meie kontaktandmeid uuendatud ja teateid ei ole kätte saanud?24.09.2012

Tere!
Tahaksin uurida, millised on õigused sellise olukorra puhul: 3 a tagasi ostsime Tallinna korteri abikaasaga kahepeale. Iga järgnev aasta on mulle saadetud maamaksu teade, kuid abikaasale mitte (abikaasa on välismaalane, elab ja töötab välismaal), mille peale ma võtsin ise korraliku kodanikuna linnavara-ametiga ühendust, edastasin abikaasa kontaktandmed (kuigi korteri ostu-müügilepingus, mis on Tallinna notaris sõlmitud, on kõik abikaasa kontaktandmed ju olemas!), et tulevikus probleeme vältida! Meile kinnitati, et andmed edastatakse kuhu vaja! Siiani ei ole saadetud ühtegi teadet, kuni tänaseni, mil mulle maksuametist helistati ja teatati, et kuna abikaasa kontaktid puuduvad, pole talle saadud arvet saata?! Nüüd nõutakse kõiki aastaid tagantjärgi + intressid. Kas neil on õigus neid makse järgi nõuda, kuigi meil on olemas aastatetagune kirjavahetus, mis tõestab, et me oleme teatanud õiged andmed ning nemad on lubanud asjakohased märkmed sisse viia!? Kelle viga see arvete mitte saatmine/ kontaktide mittesissekandmine siis on?

Tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maamaksuteate kättetoimetamine on maksuhalduri kohustus, mille täitmist maksumaksja ei ole antud juhul kuidagi takistanud. Siiski tekib maksukohustus seaduse alusel, sõltumata maksuhalduri tegemistest või tegematajätmistest.
Kuna aastate jooksul on maamaksuteadete kättetoimetamisega palju probleeme olnud, siis on maamaksuseadust muudetud nii, et osa vastutusest kannab maksumaksja: kui maksumaksja ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, siis peab ta sellest teavitama maa asukohajärgset maksuhaldurit. Kui ta ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, siis peab ta maa asukohajärgsele omavalitsusele teatama enda omandis oleva maa suuruse ja sihtotstarbe. Saan aru, et olete asjast linnavalitsust teavitanud.

Mis paberiga seda raha nõutakse? Kui tegu on maksuotsusega, siis on seda võimalik 30 päeva jooksul maksuametis vaidlustada. Maamaksu määramise aegumistähtaeg on üks aasta, aegumistähtaeg algab maksukohustuse tekkimisele järgneva aasta 1. jaanuarist.