Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Maksuamet koostas uued maksuteated kõigi kolme aasta kohta, kas võib kõne alla tulla aegumine?25.09.2012

tere. Tänan väga teie selgitava vastuse eest. Kummaline ja nördimust tekitav on see, et justkui kõik vastutus on pandud seadusega kodanikule ning selline olukord teeb ametite elu jube lihtsaks - ega tegelikult polegi vaja midagi kontrollida ega teha, sest kodanik ise peab kuupäevi meeles pidama ja teada andma ning kui ei anna, siis ta on ise süüdi ja isegi kui annab, siis peab ta ka ise jälgima, et kas ikka toimib, võibolla isegi kalendrisse märkima, et iga kuu kontrollida maksuametit, kas ta ikka saadab mulle arve või mitte.
Meie puhul koostas maksuamet lihtsalt uued maksuteated, kõigi kolme aasta kohta, kehtestas uued tähtajad ja nii ongi. Intresse nad siiski ei nõua, tegemist oli lihtsalt 2012 a maksumäära suurenemisega, sellest tulenevalt ka viimane maamaks suurem, kui teised. Kas tegemist on sel juhul aegumisega?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maamaks määratakse maksuteatega. See on haldusakt, mida käsitletakse nagu maksuotsust, sh saab seda 30 päeva jooksul vaidlustada maksuametis või halduskohtus. Maamaksu määramise aegumistähtaeg on üks aasta, kusjuures aegumistähtaeg algab maksukohustuse tekkimisele järgneva aasta 1. jaanuarist. Seega võib maksuhaldur 2012. aasta vältel määrata maamaksu üksnes 2011. aasta eest. Siiski, juhul, kui maksusumma jäi määramata maksukohustuslase poolt temale pandud kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu, on aegumistähtaeg neli aastat. Seega on küsimus selles, kas maksukohustuslane suudab tõendada, et ta on eelmises vastuses märgitud kohustusi nõuetekohaselt täitnud.