Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas välismaalasest kinnisvaraomanikul on õigus nõuda maksuteadet eesti keele asemel inglise keeles?26.09.2012

Kas välismaalasest kinnisvaraomanikul on õigus nõuda maksuteadet eesti keele asemel inglise keeles? Meile jällegi teatati, et ainult eesti keeles saadetakse, mida on jällegi raske uskuda kõikide nende tuhandete välismaalaste juures, kes eestis midagi omavad. Mitte kõik nad ei ole ju abielus eestlasega, kes paberid neile ära tõlgib - kuidas nemad siis aru saavad miks, mille eest ja kuhu maksma peab?
tänan!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei ole. Inglise keel on vaid üks maailmas kasutatavast 6912 keelest. Eestis on need kõik peale eesti keele võrdsed võõrkeeled, sh näiteks võru ja vene keel, mis on meil vähemusrahvuste keele staatuses. Eesti riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse ja tema asutuste asjaajamiskeel ning Eesti kaitsejõudude teenistus- ja käskluskeel on üksnes eesti keel. Võrukesed, peipsivenelased ja teised rahvad peavad kuidagi ise hakkama saama. Inglise keele oskajaile on abiks http://www.emta.ee/index.php?id=25511 (vt land tax notice).