Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas suvemaja müügilt tuleb tasuda tulumaksu?26.09.2012

Kas maareformi käigus omandatud maamaja müük tuleb Maksuametile deklareerida ja kuidas see toimub, kas notar saadab andmed Maksuametile? Kas riigile tuleb üldse maksta müügist saadud summalt tulumaksu? Müüja ei olnud sinna sisse kirjutatud, see on suvemaja.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ei. Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud tulu ei maksustata, sõltumata sellest, kas võõrandatud maal ehitisi oli või mis otstarbel neid kasutati. Seega seda tehingut tuludeklaratsioonis ei kajastata.