Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas osaühingu jagunemisel kajastada kinnisvara üleandmist?18.10.2012

On toimunud osaühingu jagunemine. Sellega seoses annab jagunev ühing omandavale ühingule üle osa oma varast (kinnistu). Kuidas seda raamatupidamises kajastada ja kas sellega kaasnevad ka mingid maksukohustused või deklaratsioonid? Kas ma saan õigesti aru, et jagunev ühing kannab selle oma bilansist välja, sellega kaasneb kahjum ning omandavale ühingule on see bilansis vara ja kasum?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Jagunemisel vara üleandmisest mingeid maksu- või deklareerimiskohustusi ei teki. Jaguneva ühingu raamatupidamises kajastatakse kinnistu üleandmist nagu harilikku võõrandamistehingut, st tekib kinnistu väärtusega võrdne kahjum (kui mingeid kohustusi üle ei anta). Omandav ühing võtab saadud vara arvele selle jagunemiseelses bilansilises väärtuses.