Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas peaks vormistama kui rentnik ehitab juurdeehitise ja selle eest ei maksa vastukaaluks põhihoone üüri?26.10.2012

Rentnik soovib tootmishoonele teha juurdeehitust kontoriruumide tarvis. Rendileandjal ja rentnikul on kokkulepe, et rentnik ise ostab materjalid ning ise ehitab, samas ei maksa rendileandjale selle summa ulatuses rendi eest (tasaarveldus). Kuidas sellisel juhul raamataupidamises toimida, kas rendileandja ikka esitab igakuiselt rendiarveid, kelle bilanssi läheb juurdeehitus - peaks ju minema rendileandja aga kuidas? Kui rendileandja ei ole käibemaksukohuslane aga rentnik on, kas siis rentnik võib ostetud ehitusmaterjalidelt käibemaksu tagasi küsida? Kuna teen mõlemale firmale raamatupidamist, siis palun vastust mõlema poole tehingutele. Tänan ette!

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Rendileandja annab rentnikule kasutada tootmishoonet ja ta peab esitama ka vastavaid arveid. Samas teeb rentnik kulutusi rendileandja huvides ja tal on õigus nõuda nende hüvitamist. Rentnik võib rendileandja arve oma hüvitisnõudega tasaarvestada.

Kuna rentnik ehitab juurdeehitust oma maksustatava käibe tarbeks, siis on tal õigus sellega seotud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvata.

Kuigi juurdeehitis saab olema rendileandjale kuuluva kinnisasja osa, on see rentniku põhivara, kajastudes sellisena tema bilansis.