Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui palju võib eraisik aastas maksuvabalt müüa erametsa?29.10.2012

Kui palju võib/saab müüa füüsiline isik erametsa maksuvabalt aastas? Kas maksuvaba määr on määratud leibkonna peale või igale isikule eraldi?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Raieõigust ega metsamaterjali maksuvabalt müüa ei saa. Maksustatakse müügitulu, millest võib maha arvata metsa soetamismaksumuse, metsa majandamiseks tehtud kulud, samuti müügiga seotud kulud. Arvesse saab võtta ka pärast raiet kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamisega seotud kulud, st metsa müügist saadud kasu maksustamist on võimalik kolme aasta võrra edasi lükata. Kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.