Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas korteriühistu esinaisel on õigus lapseootuspuhkuse ajal saada autokompensatsiooni?05.11.2012

22. oktoobrist 2012 on KÜ esinaine lapseootepuhkusel. Kas tema töösuhe korteriühistuga lõpeb 21.oktoobril? Kas tal on õigus puhkuse ajal saada autokompensatsiooni?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kuna ühistu juhatuse liikmetel ühistuga töösuhet reeglina ei ole, siis seda suhet töölepingu seadus ei reguleeri, muuhulgas ei saa olla juttu töövõimetusest, puhkusest ega ka töölepingu lõppemisest. Tegemist on käsunduslepinguga, kus käsundiandjaks on ühistu ja käsundisaajaks juhatuse liige. Käsunduslepingu võib kumbki pool üles öelda korraliselt või erakorraliselt. Juhul, kui küsijal pole lepingu ülesütlemiseks tõsist põhjust, siis pole vaja seda teha.

Käsundusleping peab tagama käsundisaajale teatud teenuste osutamise, antud juhul siis mittetulundusühingute ja muude seadustega sätestatud juhtimisülesannete täitmise. Kuigi eeldatakse, et käsundisaaja peab täitma käsundi isiklikult, võib ta käsundi täitmisel kasutada kolmanda isiku abi. See tähendab, et juhatuse esimehe ülesandeid võib suuremal või vähemal määral enda kanda võtta mõni teine juhatuse liige, majahaldur, küsija abikaasa või muidu sõber.

Autokompensatsiooni saab maksta ainult juhul, kui autot kasutatakse ühistu huvides. See ei sõltu sellest, kas tegu on töö- või käsunduslepinguga või kes täpselt roolis on istunud.