Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas tööandja võib osta oma töötajatele (hambaarstid) prillid või kehtib see üksnes kuvariga töötamisel?07.11.2012

Kas osaühing võib osta prillid hambaarstile. Osaühingus on 10 hambaarsti aga ainult ühele osteti (omaniku ema). Kas teistel prillikandjatel hambaarstidel on ka selleks õigus või kehtib ainult see soodustus kuvariga töötajatele? Kas see läheb kuidagi ka maksu alla?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tööandja võib oma töötajale osta nii prille kui mistahes muid asju sõltumata sellest, mis tööd inimene teeb või milline on töötaja ja tööandja eraeluline vahekord. Seda nimetatakse erisoodustuseks, millelt tööandja peab maksma nii tulu- kui sotsiaalmaksu. Erisoodustusega ei ole tegemist, kui kulutus on tehtud tööst tulenenud tervisekahjustuste leevendamiseks või nende ärahoidmiseks. See kehtib ka prillide ja kuvaritöö kohta. Iga tööandja on ise pädev otsustama, kas töötajale antud hüve puhul on tegu erisoodustusega või mitte. Töötajal on õigus nõuda erisoodustust, kui selles on kokku lepitud töö- või kollektiivlepingus.