Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kuidas arvepidamine korda saada, kui kandsin osaühingu arvelt sõbrale tagasi raha, mille olin eraisikuna laenanud OÜ asutamiseks?23.11.2012

Kõigepealt soovin teada, kas on võimalik töötukassas arvele võtta, kui ma olen registreerunud ettevõtjana aga tegevus on alles algjärgus või peaaegu mitte toimiv? Ja teine küsimus registreerisin firma sissemaksuga aga sissemaksuks laenasin raha teiselt inimeselt ja rumalast peast tegin firma arvelt talle tagasimakse, aga olen kuulnud, et nii ei oleks tohtinud teha. Kandsin siis uuesti firma arvele tagasi aga ei märkinud, et tagasikanne või valele arvele tehtud kanne vaid lihtsalt ülekanne. Kas sellega seoses raamatupidamises või maksudes näitab ta summat, mis vajab maksustamist või... ma ei oskagi seletada. Igatahes see on raha, mis ei ole mul tegelikult sisse tulnud.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Esimesest lausest jääb mulje, et küsija on end registreerinud füüsilisest isikust ettevõtjana. Edasisest selgub, et tegu registrisse kanti siiski üks teine isik – juriidilisest isikust äriühing. See, et küsija on selle äriühingu ainuosanik, ei tähenda töö, töötuse, töötuskindlustuse jm töösuhetega seotud asjus midagi. Töötuskindlustushüvitisele on õigus igaühel, kes on töötuna arvele võetud ja kellel on töötukindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Sellest, et äriühing tasus kolmandale isikule küsija võla, ei juhtu midagi hullu. Selle tagajärjel jääb küsija selle summa äriühingule võlgu. Et vältida maksukohustuse tekkimist, peavad äriühing ja küsija (kes ilmselt on juhatuse liige) kokku leppima laenuintressis vähemalt 2% aastas. Kuna äriühing on antud juhul oma raha juba tagasi saanud, siis sellest, et raha vahepeal ära käis, ei tulene mingeid probleeme. Kui raamatupidaja küsima hakkab, siis juhatuse liige selgitab talle nii, nagu seda tehtud siin vastatud küsimuses.