Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui maksuamet uurib juuni enammakstud käibemaksu, kas revidendil on õigus nõuda kontoväljavõtteid, lepinguid, arveid kuni septembrikuuni?26.11.2012

Tere,

Mure maksuametiga seoses enammakstud käibemaksuga. Nimelt juuni kuus tekkis firmal enammakstud käibemaks ligi 2900 eurot, peale mida hakkas asjaga tegelema revident (augustis). Ka mulle, kui juhatuse liikmele, oli üllatuseks, et firmale ostetud liiklusvahend (mida ma polnud ümber vormistanud) oli arestitud augusti alguses. Võtsin siis antud auto nö deklaratsiooni summast maha ja seega oli uus juuni deklaratsiooni summa 2800 eurot - sellest oli ka revidenti teavitatud. Aga revident oli maksuotsuse teinud siiski 2900 euro kohta. Maksuamet käis kohapeal ja tegi kõikidest asjadest, mis ettevõte juuni kuus ostis, pilti. Kuna tegemist on siiski ainult ühe kuu (juuni) enammakstud käibemaksu uurimisega, kas revidendil on õigus nõuda kontoväljavõtteid, lepinguid, arveid jne. kuni septembrikuuni? Olen saanud maksuametis ainult maksuotsuse kohta paberi, seda, mille alusel on maksuotsus tehtud, pole minuni jõudnud. Kas maksuotsuse tegemiseks ei peaks olema algatatud nö kontrollimenetlus? Kas mõistlik oleks pöörduda kõrgemate õigusorganite poole?
Maksuametnik küsis väga palju sellist infot, mida tegelikult antud kuu uurimiseks tegelikult vaja polekski.
Infoks veel niipalju, et ettevõtte tegeleb ehitusega.

Ette tänades,

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Küsimusest ei selgu küll maksuotsuse sisu, kuid arvatavasti leidis maksuhaldur, et olete esitanud valeandmeid, mille alusel arvestatud tagastamisele kuuluv maksusumma on suurem maksuseaduse kohaselt tagastamisele kuuluvast summast. Õige summa määramiseks pidi ta läbi viima maksumenetluse (küsimuses on mitmeid menetlustoiminguid ka kirjeldatud). Küsimusest võib järeldada, et maksuhaldur on enne menetlustoimingute teostamist esitanud asjakohase korralduse, kust nähtub selle faktiline ja õiguslik alus ning tehtava ettekirjutuse sisu, samuti kõik muud haldusakti kohustuslikud elemendid. Ilma sellise korralduseta menetlust läbi viia ei saa. Seda, millist teavet menetluse käigus on vaja, otsustab maksuhaldur. Kontrollitaval on õigus vaidlustada nii korraldust kui ka iga menetlustoimingut, samuti küsida selgitusi ja esitada tehtud järeldustele vastuväiteid. Maksuotsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul maksuameti keskasutuses või halduskohtus.

Jääb arusaamatuks, miks peaks sõiduki vormistamine või arest maksuarvestust mõjutama. Pole vahet, kas maksuhaldur tegi otsuse 2900 või 2800 euro kohta (st tunnistas küsija otsuse auto sisendkäibemaksu välistamise kohta õigeks).

Maksuhaldur kannab deklaratsioonide ja/või tagastusnõuete alusel tagastatavad maksusummad pärast tagastusnõuete ja maksudeklaratsioonide riskianalüüsi ja vajadusel täiendavat kontrollimist isiku ettemaksukontole. Ettemaksukontole kantud summad muutuvad vabadeks vahenditeks, mille tagastamistaotlust enam ei kontrollita.