Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Mida peaksin tegema, et saada kätte oma töötasu likvideerimisel olevast osaühingust?06.12.2012

Osaühing on mulle Töövaidluskomisjoni otsuse
põhjal võlgu ca 7900 eurot. Kohtutäitur on täitekutse ametlikes teadaannetes avaldanud augusti lõpul 2012 a. Kahjuks on OÜ maksejõuetu ja varad puuduvad (ära kanditud). Esitasin Harju Maakohtule Pankrotiavalduse oktoobris 2012 a, mis võeti menetlusesse ja nõuti pankrotihalduri tasu 2000 euro äramaksmist!
Loobusin, sest lõpptulemusena saanuksin õnnestumise korral tühise summa oma töö- ja puhkusetasust kätte läbi töötukassa.
Täna avastasin, et Krediidiinfos on märge, et OÜ on likvideerimisel. Mida ma peaksin tegema, kelle poole pöörduma, et saaksin töötukassa kaudu osagi minule kuuluvast summast?
Jään ootama Teie vastust!
Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kui likvideeritava OÜ varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peab likvideerija esitama pankrotiavalduse. Vaadake Ametlikest Teadaannetest, kes on likvideerija ning kuhu ja mis ajaks tuleb nõuded esitada (nõuete esitamiseks on aega neli kuud teate avaldamisest). Kuigi OÜ-le on see võlgnevus teada ja likvideerija peab seda niigi arvestama, on parem asi üle korrata – eriti on see vajalik juhul, kui likvideerijaks pole juhatuse liige, vaid keegi teine, kes teie asjast ei pruugi teada. Antud juhul vist nii ongi, sest likvideerija pidanuks Teile, kui teadaolevale võlausaldajale saatma likvideerimisteate.

Kui pankrotiavalduse esitab võlgnik ise, siis ajutise pankrotihalduri tasu pole vaja deponeerida – kui võlgnikul vara pole, siis tasub halduri vaeva riik. Kohtu poolt tuvastatud maksejõuetuse korral (pankroti väljakuulutamine või menetluse raugemine vara ebapiisavuse tõttu) hüvitab palgavõla ja puhkusetasu Töötukassa. Taotluse väljamakse tegemiseks esitab (ajutine) pankrotihaldur.

Kui siiski on likvideerimine lõpule viidud ja OÜ registrist kustutatud, võib kohtult taotleda likvideerimise ennistamist.