Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas vanemahüvitiselt makstakse sotsiaalmaksu?09.01.2013

kas vanemahüvitiselt makstakse sotsiaalmaksu, kui mitte, siis mis põhjusel ja millise seaduse alusel? Teistelt peretoetustelt ju makstakse. Vanemahüvitiselt maksan mina tulumaksu, kuid kui nüüd 2 aastat 7 kuud hiljem jälle vanemahüvitisele jäin, selgus, et minu tulu - vanemahüvitise arvutamisse see enam sisse ei lähe. Ma tunnen, et riik on mind petnud.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksustamine toimub vastavate seaduste alusel. Sotsiaalmaksuseadus näeb ette üksnes töise tegevusega seotud tulu maksustamise. Seetõttu vanemahüvitist ei maksustatagi, nagu ei toimu ka töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksetega maksustamist. Vanemahüvitis arvutatakse hüvitise taotleja eelneva 12 kuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulu (töötasu) alusel.