Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui ettevõte on väärt 10000 eurot, kuid see ostetakse 10 euro eest, kas siis ostjal tekib maksukohustus?09.01.2013

Tere,
Olukord järgmine: isik soovib osta 10 euro eest osaühingut, mille juhatuse liige ta ise on. Osaühing on 10 000 eurot väärt (raha pangakontol 5000 eurot ja varad 5000 eurot, kohustusi pole). Kas väärtusest väiksema hinnaga ostmisel tekivad ostjale mingid maksukohustused? Mida peaks tehingu korrektseks toimumiseks veel teadma? Kas juhatuse liige justkui erisoodustust ei saa? Kas osaühingul ei teki mingeid maksukohustusi?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Ostjal ei teki mingeid kohustusi. Tehing tuleb vormistada notari juures.
Küsimusest paraku ei selgu, kes on osa müüja. Küsimus erisoodustuse andmisest võib kerkida juhul, kui osaühing müüb oma osa ise, st ta on selle eelnevalt tagasi ostnud (reeglina see nii ei ole). Kui siiski on tegu oma osa võõrandamisega, siis maksustatakse erisoodustusena summa, mille võrra osa tagasiostuhind ületab müügihinda (tagasiostuhind - 10 eurot). Äriühingu vara suurusega ei ole ühelgi juhul mingit tegemist.