Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas tööandja võib kehtestada, et isikliku autoga töölähetuses käimise kulusid ei hüvitata rohkem kui 8l/100 km kohta?15.01.2013

Täites tööülesandeid, viibisin lähetuses ja kasutasin isiklikku sõiduautot. Eelmised aastad on asi igati toiminud ja mingeid probleeme tekkinud pole. Sellel aastal, esitades oma lähetusdokumente, sain raamatupidajalt kirja, et pean lähetusdokumendid ümber kirjutama.
Kuna kasutan 2001. aasta autot, on kütusekulu keskpärane või ka pisut üle 9l/100km, selliselt olen seni vormistanud ka oma dokumente. Nüüd aga on pandud piirang ja kütusekulu võib olla vaid 8l/100 km. Ülejäänu raha peaksin justkui omast rahast tasuma.

Minu küsimus on, kas asutusel on õigus kehtestada selliseid piiranguid, kuna VV määrus sellist normi ette ei näe?

Ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Asutus võib kehtestada mistahes normi, aga see tuleb enne lähetust teatavaks teha. Kui norm töötajale ei sobi, siis ei pea ta oma autot kasutama. Kuna antud juhul asutus uut, 8-liitrist ettepanekut enne lähetust ei teinud, st poolte vahel puudus vastav kokkulepe, siis võib küsija jääda oma nõude juurde, viidates senisele praktikale.