Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas maksuameti keeldumine maksegraafiku kokkuleppest on lõplik ja selle osas midagi ette võtta ei anna?16.01.2013

Tere,
Sooviksin nõu maksuameti võla kohta. Olen fie ja maksuametile tekkis käibemaksukohustlasena suur võlg. Tahtsin teha maksegraafiku, aga see ei olnud võimalik, kuna nad tahtsid iga kuu summat, mida ma ei ole võimeline maksma. Nüüd on asi antud kohtutäiturile, proovisin tema kaudu teha maksegraafikut aga ta ütles, et ei ole võimalik. Kuigi ma tean teist inimest, kes sai. Kas mul on mingi võimalus, et seda probleemi lahendada?
ette tänades

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Täitemenetluse peatamiseks või täitmise pikendamiseks või ajatamiseks tuleb pöörduda kohtu poole. Kohus võib taotluse rahuldada, kui leiab, et menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane, kusjuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, mh võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda. Arvan, et riigi huvid ajatamise korral väga ei kannata ja määravaks peaks saama võlgnikuga seotud erandlikud asjaolud (näit kodu kaotus, kui peres on väikesed lapsed, raske haigus, kõrge vanus vmt).