Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas olen kohustatud teisel töökohal tagasi maksma vahesumma, kuna tulumaksuvaba miinimumi arvestati mõlemal töökohal?22.01.2013

Tere,
Töötan kahes ettevõttes ning mõlemas poole kohaga. Ühes üle aasta ning teises 8 kuud. Esimeses ettevõttes arvestatakse mul juba palga arvestamisel maksuvaba tulu ning nüüd selgus, et teises töökohas ka. Kuna mina, kui tavatöötaja ei teadnud seda, et ainult ühes kohas saab rakendada maksuvaba tulu arvestamist, siis nüüd on tekkinud olukord, kus tööandaja nõuab, et ma tagastaksin 8 kuu eest võlgneva raha. Nüüd siis olen teinud ka avalduse, et teises töökohas maksuvaba tulu ei arvestata, kusjuures raamatupidaja avastas, et ükski töötaja pole seda avaldust teinud. Siit ka minu küsimus, kas ma pean tõesti tasuma tagasiulatuvalt (8 kuud) tasumata maksud või see aeg on lühem, kus tööandja saab nõuda seda raha?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Tegu on töötaja, mitte tööandja maksukohustusega. Kui tööandja pidas töötajalt kinni vähem tulumaksu, kui seadus ette näeb ja hiljem tasus vahe oma arvelt, siis tuleb see summa talle hüvitada. Kui tööandja pole töötaja eest maksnud, siis klaarib töötaja riigiga oma arved ise. Aasta kogutulust saab enne tulumaksu kinnipidamist maha arvata 1728 eurot. Kui mahaarvamisi on tehtud rohkem, siis kajastub see töötaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis ja maksuamet saadab töötajale teate juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta.
Avaldus esitatakse tööandjale selleks, et anda talle alus maksuvaba tulu maha arvamiseks, mitte selleks, et tööandja jätaks mahaarvamise tegemata. See tähendab, et avaldusega määrab töötaja kindlaks selle tööandja, kes peab/tohib maksuvaba tulu enne tulumaksu kinnipidamist maha arvama. Kui väljamakse tegijal mahaarvamisavaldust pole, ei saa ta maksuvaba tulu maha arvata.