Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kui osaühingu juhatuse liikmele ostetakse töö tegemiseks ülikond, kas seda maksustatakse erisoodustusmaksuga?28.01.2013

Osaühingul on ainult juhatuse liige, kes tegeleb igapäevaselt ühingu juhtimise ja samas ka töö tegemisega. Vastavalt sellele soetatakse selle isiku tarbeks auto, ülikond, tööriided ja muud töövahendid.
1. Kas on vajalik sõlmida lisaks juhatuse liikme lepingule temaga tööleping?
2. Kas tööriiete soetamine võib tuua kaasa erisoodustusega maksustamise (kõiki asju kasutatakse ainult töö tegemiseks)?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Juhatuse liikme amet ei välista töösuhet sama osaühinguga. Kui juhatuse liige teeb tööd, mis ei ole seadusest või äriühingu põhikirjast tulenevalt juhatuse liikme kohustus, siis rakendatakse selle funktsiooni täitmisele töölepingu seadust ka siis kui kirjalikku töölepingut pole sõlmitud (siiski, kaitseks võimalike probleemide vastu tasuks tööülesandeid kirjeldav paber teha). Tööandja kohustus on töötajale töövahendid anda ja see ei ole kunagi maksustatav.