Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas ettevõtte ja alaealise vahelisi tehinguid võib käsitleda kui ettevõtte ja lapsevanemate tehinguid?28.01.2013

Alla 18-aastase isiku arvelduskontole on ettevõtte arvelt tasutud rahasid, ülekannete sisuks on üür ja majanduskulud.
Ilmselt mitte väga korrektne käitumine, kuid tehingud on tehtud ja rahad on liikunud.
Kas selle isiku (laps) nimelt ja nimega seotud tehingud võib arvestada hoopis näiteks tema ema või isaga tehtud tehinguteks?

Oletatavasti on tehingud tehtud lapse arvelduskontolt ja kontole (raha on liikunud ka lapse kontolt ettevõtte kontole) põhjusel, et lapse vanematel arvelduskontot ei olegi.
Kas sellised tehingud on õiguslikud? Minu teada ei tohi laps sõlmida mingeid lepinguid kuni 18-aastaseks saamiseni ning seni vastutavad tema vanemad kõikide lepingute eest.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kõik on korras, kui kõik asjaosalised on rahul. Eesti õigus ei keela alaealistel tehingute tegemist. Oma kulu ja kirjadega tehtud tehing on kehtiv, kui selleks on olemas seadusliku esindaja (vanemate) nõusolek või hilisem heakskiit. Juhul, kui alaealine teeb tehingu selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks seaduslikult esindajalt või viimase nõusolekul kolmandalt isikult saadud vahenditega, võib ta olla ka alla 7-aastane.