Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas peab maksma tulumaksu, kui 2 aasta sees 1 korter müüa ja teine korter vahetada?07.02.2013

Kui 2 aasta jooksul 1 korter müüa, ei pea tulumaksu maksma (nii on seaduses kirjas). Aga kui 2 aasta sees 1 korter müüa ja teine korter vahetada, siis
kuidas on lood tulumaksuga?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksuvaba võib olla kasu, mida isik saab oma eluaseme võõrandamisest. Võõrandamisega on tegu nii müügi kui ka vahetamise korral. Vahetamise korral on saadud kasu/kahju vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna (keskmise kohaliku müügihinna) ja vahetatava vara soetusmaksumuse vahe, millest on maha arvatud vara vahetamisega otseselt seotud kulud. Maksuvaba on ajaliselt esimesest tehingust saadud kasu, eeldusel, et maksumaksja kasutas võõrandatud korterit võõrandamise eel oma alalise või peamise elukohana.