Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas päritud korteri müügi tulust ei saa siis kuludena maha arvata makstud võlga ja matusekulusid?07.02.2013

Seoses venna äkksurmaga pärisin tema korteri ja lisaks tema väikelaenu, mille ta võttis korteri remondiks (mida ta teha ei jõudnud). Et väikelaenu maksta ja venna matusekulud tasuda, müüsin äärmiselt viletsas seisus oleva korteri. Pärimisseaduses seisab, et pärija on kohustatud pärandist tasuma matusekulud ja võlglastele kulud. Maksuamet väidab, et korteri müük on minu tulu ja tulust saan maha arvestada vaid notari tasud. Matusekulud ja pangale väikelaen ei ole sellega seotud. Seda maha arvestada korteri müügi tulust ei saa. Vaid pean maksma kogu summa pealt tulumaksu. Mis siis õige on?
Lugupidamisega ja
vastus ootama jäädes

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Päritud korteri müügihinnast saab maha arvata ainult korteri müügiga seotud kulud ja ülejäänud summalt tuleb maksta tulumaks. Muude kohustuste täitmisega seotud kulusid maha arvata ei saa.