Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas pean maksuameti nõudel hankima lisatõendeid kui olen esitanud kõik minule kättesaadavad tõendid?18.02.2013

Tere.
Olen esitanud Maksuametile minule kättesaadavad tõendid, et minu välismaal teenitud tulu on maksustatav selles riigis ja ma olen selles riigis maksukohuslane. Maksuamet ei ole kindel, kas aktsepteerida neid tõendeid ja nõuab lisa tõestust.
Olen kuulnud, et on olemas EU direktiiv(id), mis kohustab Maksuametit (juhul kui mina olen andnud kõik minule kättesaadavad tõendid) võtma ühendust selle välisriigi maksuametiga ja selgitama välja minu asjaolud. Lisaks ei tohiks olla Maksuametil õigust minult nõuda, et mina hangiksin lisatõendeid kui olen esitanud kõik MINULE KÄTTESAADAVAD TÕENDID. Antud juhul soovitakse, et tooksin teistsuguse vormiga tõendi välisriigi Maksuametilt, mida aga keelduti väljastamast, kuna pole sellist vormi olemas.
Mida ütlevad direktiivid ja kuidas peaksin käituma? Olen teadlik, et sarnasel puhul on Maksuamet käitunud ülbelt ja esitanud tulumaksu nõude stiilis, et tõesta ise nüüd kui ei taha maksta. Tegelikult peaks ju Maksuamet enne 100% tõestama, et ma olen kohustatud seda tulumaksu maksma.
Tänan.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Teil on kohustus täita tuludeklaratsioon, mingite lisatõendite esitamist pole ette nähtud. Kui maksuametil on Teie tuludeklaratsiooni osas kõhklusi või kahtlusi, siis võib ta Teilt täiendavaid tõendeid küsida. Palgatulu maksustamist tõendab kõige paremini välisriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõend, millele on märgitud tööandjat ja töötajat identifitseerivad andmed, kalendriaastal töötaja poolt saadud palgatulu ning kalendriaastal tasutud ja kinnipeetud maksud.
Eestil on paljude riikidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud, mille rakendamiseks on rahandusministeeriumid ja maksuhaldurid omakorda koostanud hulga lepinguid, protokolle ja memorandumeid infovahetuse, simultaanrevisjonide jmt kohta. Vastavalt neile kokkuleppeile annavad teiste riikide maksuhaldurid Eesti maksuametile info eestlaste tulude ja nende maksustamise kohta paljudel juhtudel automaatselt, st ilma Eesti maksuhalduri või maksumaksja taotluseta. Seega, kui töötasite lepinguosalises riigis, peaksid kõik Teid puudutavad andmed olema maksuhalduril olemas ja kui midagi on puudu või ebaselge, siis saab ta asja klaarida selle riigi maksuametiga. Ka siis, kui töötasite riigis, millega maksulepingut pole, ei saa Teilt nõuda mingite spetsiaaltõendite esitamist oma tuludeklaratsiooni juurde.