Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas maksuametil on õigus nõuda nende veast tingituna minult 2011 a deklaratsiooni järgi maksu tagantjärgi?19.02.2013

Tere.
Olen deklareerinud 2011. a välismaalt teenitud palgatulu nii nagu seadus ette näeb ja maksuameti infotelefonil jagatud nõuannete järgi ja Eesti Maksuamet on seda ka aktsepteerinud. Nüüd aastal 2013 veebruar võttis ühendust Eesti Maksuamet ja väidab, et nemad on teinud vea ja siiski kuulub minu tulu maksustamisele ja soovivad seda nüüd tagantjärgi maksustada. Kas Eesti Maksuametil on see õigus ja kas minul on seaduslikku alust keelduda sellisel juhul tagantjärgi maksustamisest?
Tänan.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Maksukohustus tuleneb üksnes seadusest, maksukohustuslase ega maksuhalduri vead seda ei muuda. Maksu määramise aegumistähtaeg on kolm aastat.