Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas metsamaterjali müügi tulu tuleb deklaareerida kohe esimesel aastal või kolme aasta jooksul?28.02.2013

Tahaksin teada, et kui vanaduspensionil olev mittetöötav pensionär müüs eelmisel aastal metsahoolduse eesmärgil temale tagastatud maatükilt metsa, siis kuidas peaks ta sel aastal käituma tulude deklareerimisel? Eelnevatel aastatel pole ta tuludeklaratsiooni pidanud pensionärina tegema, aga kuidas nüüd seadusekuulekana käituda? Nagu olen aru saanud, siis tulumaksu maksmisega on nagu aega 3 aastat ja sellest saab maha arvestada metsa hoolduseks ja taastamiseks tehtavad dokumenteeritud kulud, aga kas seda saadud tulu peaks sel aastal deklareerima või võib seda teha alles kolme aasta pärast?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Kõik tulud, nagu ka mahaarvatavad kulud deklareeritakse tehingute toimumise aastal (tabel 6.2). Kui soovitakse metsa võõrandamisest saadud kasu maksustamist edasi lükata, siis saab kasu või kulusid edasi kanda. Selleks märkida tab 6.2 ülemise rea kastikesse X ja näidata ülekantav kasu või kulud tabeli 6.2 lisas.