Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas avalik teenistuja võib olla ettevõtja ja kas selleks on vaja tööandja luba/nõusolekut?01.03.2013

Tere,
kas avalik teenistuja võib olla ka FIE, kas tööandjat tuleb informeerida (suuliselt/kirjalikult) või saada nõusolekut/luba (suuline/kirjalik) olemaks FIE.
FIE töö ei kahjusta töötaja ega tööandja mainet ega ole vastuolus avaliku teenistuse eetikakoodeksiga.
Heade soovidega,

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Võib küll. Pole mingeid erinõudeid ega piiranguid, välja arvatud riigiametnikule, kes võib tegeleda ettevõtlusega ainult teda ametisse nimetanud isiku või ametiasutuse loal, kui ettevõtlus ei takista teenistuskohustuste täitmist ega kahjusta teenistuskoha mainet. Arvan, et mõistlik ettevõtja tutvustab oma äri nii laiale ringile, kui võimalik.