Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Mida peaksin tegema, kui minu arusaam suvila müügi tulumaksu osas erineb maksuameti omast?04.03.2013

Kuidas käituda, kui minu tõlgendus Tulumaksuseadusest ja vajadusest riigile tulumaksu maksta erineb Maksu- ja tollimaeti konsultandi omast? Kas on mingit apellatsioonikomisjoni vmt?
Palun ka Teie arvamust järgnevast:
Müüsin eelmisel aastal maja ja maa suurusega 11000 m2, mida olin kasutanud üle 4 a suviti (talvel on seal võimatu elada, selles mõttes saabki maja käsitleda suvilana, mille müük on tulumaksuseaduse paragrahv 15 järgi ju maksuvaba), Maksu- ja tolliamet käsitleb tulumaksuseadust nii, et kui ma müüsin maja, mis polnud minu peamine elukoht (st talvel seal ei elanud), siis pean igal juhul tulumaksumaksu maksma. Aga seadust saab ju mitmeti tõlgendada. Mida pean tegema, kui minu tõlgendus erineb maksuameti omast ja ameti konsultandi otsus on alati ainuõige?

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Seadust tuleb rakendada vastavalt faktiliste asjaolude ilmnemisele. On selge, et maksuameti konsultant teab konkreetsetest juhtumitest oluliselt vähem, kui maksumaksja ise, pealegi võib ta kahelda, kas temale edastatud teave on õige ja täielik. Konsultandi arvamus ei maksa iseenesest midagi ja seda pole ka võimalik vaidlustada.

Praegu on küsimus selles, kas müüdud objekt oli suvila või maja, mis ei olnud maksumaksja peamine elukoht. Suvila (datsha, mökki, hytte, stuga, summer house etc) on suvepuhkuse veetmiseks mõeldud maja, mis asub üldiselt haja-asustusega maapiirkondades, veekogude ääres või suvitusasulates. Suvila võib olla erineva konstruktsiooniga vastavalt kohalikule traditsioonile ja erineva mugavusastmega (elekter, küte, veevärk, kanalisatsioon), kuid ka mugavusteta. Suvila juurde võivad kuuluda saun, oma kaev, peenramaa jne.

Kuna seadus ei sätesta maksuvabastust mitte talvekorteri, vaid alalise või peamise eluaseme müügile, siis võib suvilat pidada ka peamiseks elukohaks, eriti, kui müük toimus suvel/sügisel.

Kuna maksudeklaratsioonis maksuvaba tehingut ei saa näidata, siis tuleks kahtluse korral maksuhaldurit hiljemalt koos deklaratsiooniga tehingust teavitada, saates sellekohase teate kas elektronpostiga või deklaratsioonile lisatud kirjaga. Seejärel on maksuhalduri ülesanne otsustada, kas alustada maksukontrolli või mitte. Kui maksuhaldur leiab, et kasu tuleb siiski maksustada, väljendab ta oma seisukoha maksuteates, mida maksumaksja saab siis soovi korral halduskohtus vaidlustada.