Meditsiiniõigus


Küsimus: Kes tasub isiku eest kommunaalkulu arved, kui isik on kohtuotsusega sundravil?01.04.2015

Tere,
Kes tasub isiku eest kommunaalkulu arved, kui isik on kohtuotsusega sundravil? Isik elas üksinda ja sai pensioni. Ravil olles pensioni ei saa.
Kuidas säilitada elamispind ravi lõppemisel?

Vastus: Gerda-Johanna Pello, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Eelduslikult on siiski tegemist tahtevastase raviga. Sundravi kohaldatakse, kui isik mõistetakse kriminaalkorras süüdi, kuid talle on vaja kohaldada sundravi, sest ta ei ole süüvõimeline.
Tahtevastase ravi kohaldamise taotluse teeb kohtule kohalik omavalitsus. Seega eelduslikult on kohalik omavalitsus isiku eestkostja, kuna asjaoludest ei nähtu, et isikul oleks lähedasi. Eestkostjal on õigus ja kohustus hooldada isiku vara. Seega maksab kommunaalid KOV isiku enda vara arvel. Eelduslikult on korter isiku korter. Kui vara ei jagu, peab KOV tagama, et isikul oleks elukoht, kuhu pärast tervenemist elama asuda. Tavaliselt võimaldatakse sotsiaalpind KOV-i poolt. Kui tegemist on üürikorteriga, siis maksab kommunaalid vastaval ajal üürileandja.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole, kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lmp.ee.