Meditsiiniõigus


Küsimus: Kas arst võib patsiendi nõusolekuta pöörduda telefoni teel valvepsühhiaatri poole?09.04.2015

Kas arst võib patsiendi nõusolekuta pöörduda telefoni teel valvepsühhiaatri poole ning valvepsühhiaater võib telefoni teel diagnoosida patsiendil psüühilise häire patsienti nägemata ja temaga isiklikult kohtumata? Ravidokumentides on anonüümne valvepsühhiaater ja psühhiaatriline diagnoos, kuigi patsient pöördus EMO-sse tugevnenud peavalu ja silmade valgustundlikkuse tõttu ning talle teostati valuvaigistavat ravi (patsiendil anamneesis migreen), mingit psüühilise seisundi häiret EMO dokumendil ei ole dokumenteeritud.

Vastus: Gerda-Johanna Pello, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui tekib kahtlus, et patsiendil võib olla vaja teise arsti abi, siis tuleb tema poole ka pöörduda. Samas tuleb sellest enne patsiendiga rääkida. Kui tegemist ei ole erakorralise juhtumiga, see tähendab, et kui on võimalik nõu pidada, siis tuleb seda ka teha. Teise arsti juurde saab suunata patsiendi sellisel juhul tema nõusolekul. Valvearsti puhul on ilmselt teatud juhtudel täiesti õigustatud, et nad suhtlevad telefonitsi. Pigem siiski tuleks eeldada, et diagnoosimine toimub ikka vahetu kontakti teel.
Dokumenteerimiskohustus on tervishoiuteenuse osutajal siiski olemas. Seda enam, et psüühiline häire diagnoositi. Kuigi EMO arst seda ei teinud, peaks märge suunamisest olemas olema. Ravidokumentidest see ka tuleneb. EMO dokumentides eraldi ilmselt ei pea seda sellisel juhul kajastuma. Küll on aga oluline, et suunamine ei toimuks patsiendi teadmata. Dokumenteerimiskohustuse vajalikkus seisneb selles, et üks arst teaks, mida teine arst on patsiendiga varem teinud ning milline on olnud patsiendi varasem tervislik seisund. Arsti nimi peab olema dokumentides kajastatud.
Ei oska öelda, kas migreeni puhul võib olla tegemist veel ka mingite psüühiliste häiretega. See puudutab meditsiini. Sellisel juhul on normaalne, kui EMO paberites seisab põhjus, et pöörduti migreeni probleemidega, kuid kuna ravi käigus diagnoositi ka psüühiline häire, siis kajastati ka see seal. See ei sõltu sellisel juhul asjaolust, kas pöörduti EMO-se psühhiaatrilise probleemiga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole, kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lmp.ee.