Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas üldkoosolekute puuduliku läbiviimise eest vastutavad mittetulundusühingu liikmed koos juhatusega?03.11.2014

Tere. Suure liikmearvuga mittetulundusühingu kõik üldkoosolekud korraldasid juhatused viimase 10 aasta jooksul väikses ruumis, kuhu sai mahtuda vaid väike osa liikmetest - alla 10%. Nüüd selgus tagantjärele, et üldkoosolekutel tahtlikult vastuvõetud seadusevastased otsused on toonud suure kahju mitmetele ühingu liikmetele, kes ei saanud osaleda koosolekutel just ruumipuuduse tõttu ja keda jättis ühing informeerimata tehtud otsustest, mille alusel võis juhatus omastada ja müüa ühisvara ka pettuse mõjul. Juhatus ja need liikmed, kes on alati mahtunud pisiruumi, ei olnud nõus suurema ruumi rentimisega ühistu raha kokkuhoiu nimel. Need liikmed, kes ei mahtunud ruumi, ei saanud nõuda oma õigusi ega erakorralise üldkoosoleku korraldamist põhikirja täiendamiseks üldkoosolekute korraldamise osas, sest nõutava liikmete arvuga pole võimalik mõistlikul viisil ühendust saada. Selline nõiaring tekitab Küsimusi: 1) kas selliste üldkoosolekute läbiviimise eest vastutavad solidaarselt ühingu liikmed või juhatuse liikmed? 2) kas vastutus aegub täielikult 3, 5 või 10 aastaga või hoopis 3 kuuga, kui õigusvastased otsused ei olnud koheselt vaidlistatud ka kohtus? Tänud vastuse eest.

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Ammendava vastuse andmiseks tuleks tutvuda täpsete asjaoludega. Kui Teie hinnangul on juhatuse liikmed pannud toime kuriteo, tuleks esitada kuriteokaebus politseile ning kriminaalmenetluse raames on võimalik esitada kahjuhüvitise saamiseks ka tsiviilhagi (mis kriminaalnemenetluses on riigilõivuvaba).

Lisaks peavad juhatuse liikmed mittetulundusühingute seaduse § 32 kohaselt täitma oma kohustusi juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat, kui mittetulundusühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega.

MTÜ-de otsuste vaidlustemisega seonduv üldregulatsioon on aga järgmine: Mittetulundusühingute seaduse § 24 lg 1 kohaselt võib kohus mittetulundusühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Sellise nõude aegumistähtaeg on aga kolm kuud alates otsuse vastuvõtmisest. Kui hagi pole õigeaegselt esitatud, on tegemist kehtiva otsusega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee