Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas ma suvila ostuga ei saagi puurkaevu haldava MTÜ liikmeks?28.08.2017

Pärisin kinnistu, mille eelmine omanik oli kohaliku veeühingu (endine suvilakooperatiiv, mille liikmed kunagi ühiselt rajasid puurkaevu, pumbajaama ja veetrassi) asutajaliige. Juriidiline keha sellel veeühingul on MTÜ. Üllatuslikult selgitati mulle, et mul ei olegi sinna veeühingusse asja, sest MTÜ liikmelisus ei ole päritav. Tõsi, vesi on saadaval ka muud moodi, kuid küsimus on lõpuks ikkagi rahas. Sellel MTÜ-l on plaanis tegevus lõpetada ja vara (pumbajaama kinnistu) maha müüa ning jagada allesjäänud liikmete vahel saadav hüvitis laiali. Ehk kas sellele juhtumile on kohandatav mõni teine seadus, mis on ülimuslik antud juhul ja millega saaksin pärida ka osaluse veeühingus või ongi mulle antud vastus, et ei ole võimalik liikmeks saada (ja ka hüvitisest osa saada), juriidiliselt korrektne? Ca kümmekond aastat tagasi oli MTÜ oma üldkoosolekul vastu võtnud ka otsuse, et uusi liikmeid enam vastu ei võeta.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Teie kirjast saan aru, et olete pärinud kinnistu, mille pärandaja oli veeühingu asutajaliige ning kuulus selle MTÜ liikmete hulka.

Tulenevalt kehtivatest seadustest vastab tõele, et MTÜ liikmeks ei ole võimalik saada pärimise teel. Füüsilise isiku surma korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb. Seega on praktikas üldjuhul tavaline, et õigusjärglust ei teki, kuna isiku surma puhul kõik õigused ning kohustused MTÜ liikmena lõpevad. Siiski soovitan läbi töötada konkreetse MTÜ põhikiri, mis võib sätestada erisusi teie kasuks.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.