Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas on võimalik Eestis registreerida MTÜ põhikiri inglise keeles, ning et ametlikuks suhtluskeeleks oleks inglise keel?07.09.2017

Tere, Asutatavasse MTÜ-sse kuulub liikmeid (kaasa arvatud juhatusesse) ka teistest EL maadest. Kas on võimalik Eestis registreerida põhikiri inglise keeles (kõigile arusaadav)? Ning kas Eestis registreeritud MTÜ ametlikuks suhtluskeeleks võib olla inglise keel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti riigikeeleks on eesti keel, seega ei saa ametlikuks suhtluskeeleks olla inglise keel. Samuti peetakse äriregistrit eesti keeles. Lisaks juhatusele ja liikmetele on MTÜ tegevusest arusaamine (sh põhikiri) oluline ka kolmandatele isikutele, sh registripidajale. Aga kaaluge võimalust eesti-inglise keele paralleeltekstide kasutamist.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.