Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas MTÜ võib sise-eeskirjaga kehtestada rahalisi trahve?15.09.2017

Tere. Olen liige MTÜs mis koondab enda alla maakonna jahimehed. MTÜ sisekorras on kirjas, et kui keegi meestest ei ole nõus MTÜ maja eest lund lükkama talvel, peab ta MTÜle maksma trahvi. Kas MTÜ võib sise-eeskirjaga kehtestada rahalisi trahve? Kas MTÜ liikmeid võib ilma lepinguta, näiteks võlaöigusliku lepinguta tasuta tööle rakendada?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ on vabatahtlik ühendus, kus otsused võetakse vastu liikmete enamushäältega, st kui liikmed on nii otsustanud, siis järelikult on see olnud enamusele sobiv. Kui liikmele sisekord ei sobi, on tal võimalus lahkuda. Kui otsuse on võtnud vastu juhatus, saavad liikmed selle tühistada ning teha uue otsuse.

Küsimus võib tekkida sellest, kas leppetrahvi suurus on mõistlik ning kas leppetrahvi sanktsioon võib olla vastuolus hea usu põhimõttega, kuna ühenduses peab arvestama liikmete huvidega (tsiviilseadustiku üldosa seadus paragrahv 32). Seega võib olla, et säte on vastuolus eelviidatud sättega. Selle kindlaks tegemine on aga juba keeruline kohtuvaidlus.

Alternatiivne skeem oleks ilmselt see, et lumelükkamise teenus ostetakse sisse ning sellega kaasneb kulu, mida üheskoos kandma peab. Ilmselt üritatakse kulu vältida ning eeldatakse igaühe panust MTÜ tegemistesse.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.