Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kuidas saab kõige väiksema korteri omanik oma õiguste eest seista?26.03.2018

Tere!
Olen 12-korterilise maja väikseima korteri (40,9 ruutmeetrit ja osakaal 5,98%) omanik. Elamu krunt on 7723 ruutmeetrit, millest muu/ muru 2407 ruutmeetrit. Korteriühistu koosolekul 19.09.2017 surutakse põhikirja: 4.2.6.8 Koristus- väliskoristus- niitmine vastavalt korterite arvule, lumekoristus vastavalt elanike arvule, sisekoristus vastavalt korterite arvule. Majas on kolm neljatoalist korterit (osakaal kokku 31,70%, kes niidavad 3 korda tsüklis; 4 kolmetoalist korterit (osakaal 33,90%), kes niidavad 4 korda ja 5 kahetoalist korterit, (osakaal 34,40%), kes niidavad 5 korda (nende hulgas ka mina osakaaluga 5,98% ja niidan 1 kord).
2.Läheme uuele kaugküttele. Elamu küttesüsteemis on projektijärgselt monteeritud 12 korteris radiaatorid 390 ribist, millede arv oli tänavu kevadeks süsteemitult kasvanud 552. Kütte arved hakkavad tulema ikka ruutmeetripõhiselt, sest süsteem olevat tasakaalus ja ribide lisamine ei muuda midagi. Minu eriarvamust ei peetud asutamiskoosoleku protokolli lisamise vääriliseks. Piirduti subjektiivse kommentaariga.
3.Asutamiskoosolek toimus 13.07.2017, sellest osavõttu sain oma allkirjaga kinnitada 26.09.2017.
Mind koheldakse ilmselt ülekohtuselt ja ma olen nõutu.
Tänan

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mureküsimused on jäänud esitamata, st milles seisneb ülekohus?

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee