Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas korteriühistu juhatus võib vahetada raamatupidamisteenuse osutajat, isegi kui teenus kallineb?27.11.2017

Tere! KÜ juhatus on muutnud raamatupidamisteenuse osutajat ning selle kuu arvele on lisandunud uus rida raamatupidamisteenuse eest. Varasemalt tegi raamatupidamist meile eraisik, kuid nüüd tehti muudatus, mis tähendab ka arvel maksumuudatust ehk arve suurenes. KÜ koosolek pole otsust vastu võtnud ning maja elanikud ei olnud sellest isegi teadlikud. Kas KÜ juhatusel on õigus omavoliliselt selliseid otsuseid vastu võtta? Samuti tehti varasemalt töövõtuleping eraisikuga nii, et KÜ liikmed ei olnud asjast teadlikud, kuid tellitud revisjon andis õiguse juhatusele. Tekib küsimus, milliste otsuste tegemisel on vaja üldkoosoleku otsust ja milliseid otsuseid võib juhatus omavoliliselt teha?
Aitäh

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldkoosoleku pädevus on reguleeritud mittetulundusühingute seaduse § 19. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3) volinike valimine ja tagasikutsumine;
4) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5) majandusaasta aruande kinnitamine;
6) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
7) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;
8) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Raamatupidamisteenuse pakkuja vahetust eelnimetatud ei ole. Võimalik, et see on täpsemalt sätestatud KÜ põhikirjas, mis tuleb üle vaadata. Kui seal ka ei ole, on tegemist juhatuse liikme jooksvate kohustuste täitmisega ning see ei vaja üldkoosoleku otsust. Kehtib üldine põhimõte, et otsused oleksid mõistlikud ja kantud hea majandamise põhimõtetest. Kui üldkoosolekul on soov kaasrääkida kõikides rahalistes küsimustes, tuleb see sätestada põhikirjas või üldkoosolekul võtta vastu vastav otsus.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee